• Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Tám 1945 thành công ở thủ đô Hà Nội vào thời gian nào?

  • A. 19/8/1945
  • B. 23/8/1945
  • C. 28/8/1945
  • D. 02/9/1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC