AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu cụ thể trước mắt của Cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?

  • A. Độc lập dân tộc.
  • B. Các quyền dân chủ đơn sơ.
  • C. Ruộng đất cho dân cày.
  • D. Tất cả các mục tiêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>