YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong Luận cương chính trị đã xác định giai cấp nào vừa là động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền, vừa là giai cấp lãnh đạo của cách mạng?

  • A. Giai cấp nông dân
  • B. Giai cấp địa chủ, phong kiến
  • C. Giai cấp công nhân
  • D. Giai cấp tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95610

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA