AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định cử đồng chí nào phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc?

  • A. Hồ Chí Minh
  • B. Trường Chinh
  • C. Lê Duẩn
  • D. Phạm Văn Đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>