ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ban chấp hành TƯ Đảng đã chỉ ra nhiệm vụ trung tâm của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là:

  • A. Chuẩn bị lực lượng quân sự
  • B. Chuẩn bị lực lượng chính trị, quân sự
  • C. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
  • D. Tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 95654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1