• Câu hỏi:

  Đâu là “Ngọn cờ dẫn đường” cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật?

  • A. Văn kiện “Chung quanh vấn đề chính sách mới” (10/1936)
  • B. Hội nghị TW 8 (5/1941)
  • C. Hội nghị Toàn quốc (13-15/8/1945)
  • D. Hội nghị Quốc dân Tân trào (16-17/8/1945)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC