ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong Luận cương chính trị tháng 10-1930, nhiệm vụ nào được coi là vấn đề cốt lõi của cách mạng ?

  • A. Vấn đề thổ địa
  • B. Vấn đề dân tộc
  • C. Vấn đề chính quyền
  • D. Tất cả đáp án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95607

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1