ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ngày 15-4- 1945, Ban Thường vụ TW Đảng triệu tập Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang sẵn có thành:

  • A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
  • B. Việt Nam độc lập đồng minh
  • C. Cứu quốc quân
  • D. Việt Nam giải phóng quân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1