• Câu hỏi:

  Ngày 15-4- 1945, Ban Thường vụ TW Đảng triệu tập Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang sẵn có thành:

  • A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
  • B. Việt Nam độc lập đồng minh
  • C. Cứu quốc quân
  • D. Việt Nam giải phóng quân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC