• Câu hỏi:

  Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?

  • A. Du kích
  • B. Tự vệ
  • C. Tự vệ đỏ
  • D. Tự vệ chiến đấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC