• Câu hỏi:

  Vì sao tháng 3 - 1946 Trung ương Đảng, Chính phủ chủ trương chuyển từ nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc sang hòa hoãn với Pháp?

  • A. Pháp - Trung Hoa Dân quốc kí hiệp ước Trùng Khánh.
  • B. Pháp - Trung Hoa Dân Quốc xung đột quân sự ở miền Bắc Việt Nam.
  • C. Pháp mạnh hơn Trung Hoa Dân quốc.
  • D. Pháp -Trung Hoa Dân quốc tranh chấp Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC