RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Những ngành kinh tế được Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) ở nước ta là

  • A. giao thông vận tải và tài chính.
  • B. công nghiệp nhẹ và khai mỏ.
  • C. nông nghiệp và khai mỏ.
  • D. ngoại thương và nông nghiệp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>