RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ngày 22 - 12 - 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập có tên gọi là

  • A. Việt Nam giải phóng quân
  • B. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
  • C. Việt Nam cứu quốc quân.
  • D. Quân đội Quốc gia Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>