YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng (tháng 3-1921) bao gồm các lĩnh vực

  • A. nông nghiệp, giao thông, thương nghiệp và tiền tệ.
  • B. thương nghiệp, tiền tệ, nông nghiệp và giao thông.
  • C. công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và văn hóa.
  • D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA