• Câu hỏi:

  Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng (tháng 3-1921) bao gồm các lĩnh vực

  • A. nông nghiệp, giao thông, thương nghiệp và tiền tệ.
  • B. thương nghiệp, tiền tệ, nông nghiệp và giao thông.
  • C. công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và văn hóa.
  • D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC