• Câu hỏi:

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền nào của nhân dân ba nước Đông Dương?

  • A. Ngừng bắn, lập lại hòa bình.
  • B. Được hưởng độc lập, tự do.
  • C. Tổ chức tổng tuyển cử tự do.
  • D. Các quyền dân tộc cơ bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC