• Câu hỏi:

  Chiến dịch phản công giành thắng lợi đầu tiên của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp là

  • A. chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
  • B. chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1953.
  • C. chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
  • D. chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC