• Câu hỏi:

  Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất cả nước là

  • A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Huế.
  • B. Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam.
  • C. Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
  • D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC