• Câu hỏi:

  Yếu tố quyết định để Đảng Cộng sản Đông Dương tạm gác khẩu hiệu “Cách mạng ruộng đất” trong giai đoạn 1939 - 1945 là

  • A. giải quyết quyền lợi dân tộc trước quyền lợi giai cấp.
  • B. tập hợp rộng rãi các lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất.
  • C. phân hóa, cô lập kẻ thù tiến tới đánh đổ chúng.
  • D. nhằm lôi kéo tầng lớp trung, tiểu địa chủ tham gia cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC