YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Chính phủ Việt Nam kí với Pháp bản Tạm ước (14/9/1946) chứng tỏ

  • A. thiện chí yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh của nhân dân ta.
  • B. chính phủ ta tiếp tục lùi bước trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.
  • C. thực dân Pháp đã đạt thêm một bước trong cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nước ta.
  • D. chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA