• Câu hỏi:

  Bài học quan trọng được rút ra từ cuộc đàm phán và kí kết Hiệp định Giơnevơ năm1954 đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay là

  • A. đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại.
  • B. đánh giá chính xác tình hình và phụ thuộc các nước lớn.
  • C. tích cực sử dụng chiến tranh và vũ lực.
  • D. tranh thủ các nước lớn để đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC