AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới của cách mạng vì

  • A. đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  • B. lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công.
  • C. đề ra đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ.
  • D. đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA