MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng duy tân của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX khi đi vào quần chúng đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, tiêu biểu là

  • A. cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.
  • B. vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.
  • C. phong trào chống thuế ở Trung Kì.
  • D. khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA