RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta?

  • A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • B. Hình thành khối đồng minh chống phát xít.
  • C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
  • D. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>