• Câu hỏi:

  Sự kiện nào mở đầu cho kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

  • A.  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo của Trái Đất (1957).
  • B. Mĩ đưa người lên thám hiểm Mặt Trăng (1969).
  • C. Liên Xô phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái Đất (1961).
  • D. Trung Quốc thực hiện chương trình thám hiểm không gian (1992)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC