• Câu hỏi:

  Mục đích của Đảng, Chính phủ khi kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” là

  • A. nhằm hỗ trợ tăng gia sản xuất.
  • B. để giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.
  • C. nhằm hỗ trợ cho phong trào xóa nạn mù chữ.
  • D. để giải quyết căn bản nạn đói.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC