YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục đích của Đảng, Chính phủ khi kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” là

  • A. nhằm hỗ trợ tăng gia sản xuất.
  • B. để giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.
  • C. nhằm hỗ trợ cho phong trào xóa nạn mù chữ.
  • D. để giải quyết căn bản nạn đói.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA