RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Năm 1945,Đông Nam Á có 3 nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập vì

  • A. chính đảng ở các nước này chớp thời cơ Nhật Bản đầu hàng, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.
  • B. lực lượng đồng minh đã tiêu diệt, buộc quân phiệt Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.
  • C. giai cấp bị trị đã vùng dậy đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản.
  • D. quân phiệt Nhật Bản ở thuộc địa đã trở nên suy yếu không đủ sức thống trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>