YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vai trò quan trọng nhất của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám là

  • A. xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.
  • B. động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật.
  • C. tập dượt cho quần chúng nhân dân đấu tranh.
  • D. góp phần cùng lực lượng Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA