• Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

  • A. thực dân Pháp trở lại xâm lược.
  • B. thực dân Hà Lan và Mĩ trở lại xâm lược.
  • C. thực dân Âu – Mĩ quay lại xâm lược.
  • D. quân phiệt Nhật trở lại xâm lược.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC