• Câu hỏi:

  Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã làm cho phong trào công nhân vì thế càng phát triển mạnh mẽ hơn?

  • A. Thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”.
  • B. Mở các lớp huấn luyện đào tào cán bộ.
  • C. Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh.
  • D. Xây dựng tổ chức cơ sở của mình ở khắp cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC