• Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai được gọi là khoa học - công nghệ vì

  • A. bắt đầu từ sự ra đời của máy tính điện tử.
  • B. tìm ra được những nguồn năng lượng mới.
  • C. công nghệ trở thành cốt lõi.
  • D. chủ yếu diễn ra về công nghệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC