RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh lạnh chấm dứt tác động như thế nào đến tình hình các nước Đông Nam Á?

  • A. Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh.
  • B. Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.
  • C. Quan hệ giữa các nước ASEAN với các nước Đông Dương trở nên hòa dịu.
  • D. Làn sóng chủ nghĩa xã hội lan rộng ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>