• Câu hỏi:

  Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương (12.1950) vì lý do chủ yếu nào dưới đây?

  • A. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Mĩ ở Đông Dương.
  • B. Giúp Pháp kéo dài cuộc chiến ở Đông Dương.
  • C. Muốn từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
  • D. Tăng cường sức mạnh cho mình ở Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC