AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức và phương pháp của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

  • A. khởi nghĩa từ vùng nông thôn tiến vào thành thị, đấu tranh vũ trang là chủ yếu.
  • B. cuộc cách mạng hòa bình, có sự kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.
  • C. cuộc cách mạng bạo lực, có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.
  • D. khởi nghĩa từ đô thị rồi lan ra các vùng nông thôn, đấu tranh chính trị là chủ yếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA