RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào? 

  • A. Nền kinh tế đứng đầu thế giới. 
  • B. Tiềm lực kinh tế - tài chính hùng hậu.
  • C. Lực lượng quân đội phát triển nhanh.
  • D. Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>