YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ 

  • A. dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. 
  • B. giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.
  • C. giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản.
  • D. giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA