• Câu hỏi:

  Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 - 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam

  • A. bước đầu đấu tranh tự giác. 
  • B. có một tổ chức công khai lãnh đạo. 
  • C. hoàn toàn đấu tranh tự giác.
  • D. có một đường lối chính trị rõ ràng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC