• Câu hỏi:

  Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

  • A. Cộng hòa.
  • B. Quân chủ.
  • C. Quân chủ lập hiến.
  • D. Xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC