• Câu hỏi:

  Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12  - 3 - 1945) được Ban Thường  vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi

  • A. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.
  • B. Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương. 
  • C. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
  • D. chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC