• Câu hỏi:

  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò 

  • A. hỗ trợ lực lượng vũ trang.
  • B. quyết định thắng lợi.
  • C. nòng cốt.
  • D. xung kích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC