• Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng  1930 - 1931 và phong trào dân chủ  1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về 

  • A. giai cấp lãnh đạo.
  • B. nhiệm vụ chiến lược. 
  • C. nhiệm vụ trước mắt.
  • D. động lực chủ yếu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC