YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng  1930 - 1931 và phong trào dân chủ  1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về 

  • A. giai cấp lãnh đạo.
  • B. nhiệm vụ chiến lược. 
  • C. nhiệm vụ trước mắt.
  • D. động lực chủ yếu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA