MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

  • A. tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. 
  • B. tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
  • C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
  • D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA