YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp,  tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì

  • A. hợp tác chính trị - quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.
  • B. muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới.
  • C. cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.
  • D. muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA