YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam? 

  • A. Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 
  • B. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
  • C. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao. 
  • D. Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA