RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 - 1930) quyết định đổi tên Đảng thành

  • A. Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • B. Đảng Lao động Việt Nam.
  • C. An Nam Cộng sản đảng.
  • D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>