• Câu hỏi:

  Nội dung nào là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi  và khu vực Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Chỉ theo khuynh hướng vô sản.
  • B. Kết quả đấu tranh. 
  • C. Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất.
  • D. Chỉ sử dụng đấu tranh vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC