• Câu hỏi:

  Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

  • A. khóa chặt biên giới Việt - Trung. 
  • B. cô lập căn cứ địa Việt Bắc.
  • C. kết thúc chiến tranh trong danh dự.
  • D. quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC