• Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ 

  • A. khủng hoảng và suy thoái.
  • B. phát triển mạnh mẽ.
  • C. phát triển xen kẽ suy thoái.
  • D. phục hồi và phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC