• Câu hỏi:

  Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946  đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm là

  • A. giữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
  • B. giam chân quân Pháp một thời gian.
  • C. phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp.
  • D. tiêu diệt toàn bộ binh lực Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC