YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến  đầu năm 1930 là

  • A. khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản. 
  • B. cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau. 
  • C. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh. 
  • D. sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA