AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là 

  • A. chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở. 
  • B. tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt. 
  • C. nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công. 
  • D. chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>