RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

  • A. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng.
  • B. Sự xuất hiện của giai cấp tư sản và tiểu tư sản. 
  • C. Sự lỗi thời của hệ tư tưởng phong kiến.
  • D. Sự khủng hoảng suy yếu của chế độ phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>